Kullandığınız yazılımlar ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, Entegre sistemlerine uygun yazılım bulamadıysanız, isteğe bağlı her türlü yazılım ve web tabanlı uygulamalar tarafımızda geliştirilmektedir.

Özel Yazılım Geliştirme hizmetimiz, müşterinin isteği üzerine, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu özel yazılım ihtiyacını karşılamak üzere; ön analiz, detay analiz ve analiz raporu çalışmalarının paralelinde geliştirme ve uygulama süreçlerini içerir. Müşterinin talep etmesi durumunda, gerek danışmanlık hizmetiyle gerekse de yazılım geliştirme grubuna doğrudan katılmak suretiyle özel yazılım geliştirme sürecinde yer alabilir.

 

ÖZEL YAZILIM GELİŞTİRME NEDENLERİ

  • Sektöre ve işletmeye uygun paket yazılım geliştirilmemiş olması
  • Yönetim sürecinde ihtiyaçların özel yazılım çözümleri
  • Üretim yönetiminde istenen özel detayların takibi
  • Mevcut yazılım veya donanımla entegre kontrol ve raporlama çözümleri ihtiyacında
  • Farklı olmak, fark yaratmak ve verilen hizmetin kalite standartlarını artırmak
  • Rakiplerin önüne geçmek, istenilen hedeflere ulaşmak için: Yüksek performanslı, kolay kullanımı olan, güvenli, hızlı, sorunsuz çalışan özel bir yazılım alt yapısına ihtiyaç duyulur.

Yazılımlar İteratif – Çevik Yazılım Geliştirme metodolojisi ile geliştirilmektedir. Klasik metodolojilerin dışında benimsemiş olduğumuz yazılım geliştirme metodolojisi daha kısa sürede işler yapabilmemizi ve hata payını en az indirmekte. Yazılım geliştirme sürecimiz elde edilen verilere dayanan tasarımların prototip testleri ile başlamaktadır. Her iş döngüsü sonunda elde edilen geri bildirimlere göre tekrarlar devam edmektedir. Bu döngü ideal ürüne ulaşılınca kadar devam etmektedir.

Analiz ve projelendirme

Özel istek ve hedefler dinlenilerek, işin, sektörün varsa aksayan sistemin analizi yapılarak konu ile ilgili dokümanın oluşturulması ve yapılacak çalışmanın tüm detayları ile projelendirilmesinin ve iş planının oluşturulması sürecidir.

 Geliştirme

Analiz ve projelendirme sürecinde tüm detayları belirlenmiş olan çalışmanın database ve kodlama yapısı için  mimari dizayn yapılarak en uygun ve esnek yapı oluşturulur. Kullanıcı ve yönetici arayüzleri tasarımları hazırlanır.

Test/Sınama

Örnek uygulama için hazırlanan kodlarla proje detaylarının karşılaştırıldığı, kullanıcı ve yönetici testleri gerçekleştirilerek edinilen tüm verilerin raporlandığı süreçtir. Test verileri sonucunda işin durumu gözden geçirilir ve en mükemmel sonuç elde edilinceye kadar test süreci devam edilir.

Uyarlama

Tüm testlerden olumlu sonuç alan uygulama en son güvenlik testleri ve güvenlik uygulaması entegrasyonu ile uygulamaya hazır hale getirilir. Sistem kullanım eğitimi verilir. Hazır olan çalışma kurulum yapılmak üzere müşteriye entegre edecek ekibimize teslim edilir.

İşletim

Yazılım bakım ve desteği sunulur. Dış destek kaynağı ve içerik yönetimi hizmetleri sağlanır.